bike_family

การปรับแต่งจักรยานให้เข้ากับตัวคุณ

July 11, 2016 admin 0

การที่คนเราจะใช้สิ่งของส่วนตัวทุกอย่างต้องคำนึงถึงความชอบส่วนตัวและลักษณะการใช้งานด้วยจึงจะทำให้สามารถใช้ของสิ่งนั้นๆ ได้มีประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกาย , เครื่องประดับ , ของกินต่างๆ ถ้าเลือกไม่ดีอาจมีผลต่อการดำเนินชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนไปได้ไม่ต่างอะไรกับจักรยาน ซึ่งต้องการการปรับแต่งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากสาเหตุความไม่ชินในการใช้ได้ ส่วนจะปรับแต่งอย่างไรนั้นก็แล้วแต่ความถัดและการใช้งานเลยครับ ปรับแต่งจักรยานแนวครอบครัว อย่างที่ทราบกันดีว่าคำว่าครอบครัวคือทุกคนที่อยู่ในบ้านสมาชกต้องมากกว่า 1 อยู่แล้วจึงต้องทำให้มีการใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างที่ควรมีเลยก็คือเบาะเสริมข้างหลังสำหรับสมาชิกได้ใช้กิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปั่นเล่นเพื่อ สุขภาพและท่องเที่ยว ระยะใกล้ๆ หรือเอาไว้ไปตลาดแล้วช่วยถือของก็ได้ ซึ่งสำหรับครอบครัวที่มีลูกหลานตัวเล็กๆ อาจจะมีเบาะหน้าสำหรับเขาสักหน่อยก็ได้ ซึ่งนอกจากการปั่นจักรยานจะได้ออกกำลังกายแล้วยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย ปรับแต่งเพื่อเล่นกีฬา การปรับแต่งจักรยานประเภทนี้เน้นความเร็วและคามคล่องตัวสูงสิ่งที่ไม่จำเป็นเราจึงทำการถอดออกซะหมดเพื่อให้ตัวถังจักรยานมีน้ำหนักเบาซึ่งตรงนี้มีความสำคัญสำหรับการแข่งขันความเร็วมาก แต่การแข่งขันผาดโผนนั้นต้องปรับแต่งอีกอย่าง […]